-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 45W DUHAL (DGC1459)

3.551.000  1.704.480 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 36W DUHAL (DGC1369)

2.615.000  1.255.200 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 45W DUHAL (DGC0459)

2.866.000  1.375.680 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 36W DUHAL (DGC0369)

2.092.000  1.004.160 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 45W DUHAL (DGC0455)

2.681.000  1.286.880 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG 36W DUHAL (DGC0365)

1.833.000  879.840 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 24W DUHAL (DGB0244)

1.050.000  504.000 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 18W DUHAL (DGB0184)

796.000  382.080 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 12W DUHAL (DGB0124)

644.000  309.120 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 9W DUHAL (DGB0094)

589.000  282.720 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 24W DUHAL DGC0244

1.052.000  504.960 
-52%

Đèn led Panel gắn nổi

ĐÈN LED PANEL ĐA NĂNG 18W DUHAL (DGC0184)

780.000  374.400 

Hotline
0909 625 123
Hotline
0908 504 886
Zalo
0909 625 123
Chỉ đường